Vilkår

1. Betaling

Når vi har produceret og afsendt din vare, så modtager du en faktura til betaling.

Bank: Middelfart Sparekasse Reg.nr. 1685 Konto 3230502489, IBAN DK1516853230502489, BIC-kode: MISPDK21

Handler du for en offentlig myndighed, så fremsender vi en EAN-faktura

2. Fragt

Mindre forsendelser afsendes med GLS til direkte levering hos dig. Ved større leveringer kommer dine varer på paller med Danske Fragtmænd.

Vi leverer til Danmark, Norden og Europa, leveringstid kan variere for de forskellige lande. Når du har modtaget dine varer, skal du sammenholde disse med følgesedlen.

3. Ibrugtagning af etiketter

Det er vores anbefaling, inden du sætter labels på alle dine produkter, at du prøver at hæfte på en eller flere af dine produkter, da emner kan have forskellig overfladespænding, hvilket har indflydelse på hæfteevnen.

Ligeledes anbefaler vi at prøve at gnide på labelen, hvis der er tryk på denne pga syreindholdet i kroppen kan i nogle tilfælde påvirke trykket – hvis dette er tilfældet kan man imødegå dette ved at påføre uv-lak på labelen!

(UV-lak skal påføres i trykprocessen).

4. Opbevaring af etiketter

Etiketterne skal opbevares tørt ved jævn stuetemperatur (må ikke komme under 10 grader). De skal opbevares mørkt, f.eks. i kassen, og må ikke udsættes for sollys.

5. Returnering af varer

Har du fået defekte eller fejlleverede varer, skal Scanlabel A/S kontaktes. Har vi lavet en fejl, får vi afhentet den defekte vare ved dig, og producerer en ny vare jf. de på forhånd aftale specifikationer, og sender herefter den nye vare til dig.

6. Reklamationsret

På alle produkter ydes der 12 måneders reklamationsret, men etiketter med selvklæbende lim har en naturlig holdbarhed som kan være mindre end 12 måneder. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Synlige defekter eller mangler bedes anmeldt til Scanlabel A/S straks efter modtagelse eller senest dagen efter, og ikke-synlige defekter eller mangler bedes meldt til Scanlabel A/S senest 5 arbejdsdage efter modtagelse.

Vedr. specialvarer (varer, som er fremstillet efter kundens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg): Der kan ikke reklameres over noget, der burde have været opdaget ved kundens korrektur. Er Scanlabel A/S ansvarlig for en fejl, så udbedres fejlen, men ordren kan ikke annulleres.

Hvor hurtigt skal jeg reklamere?

Du skal reklamere hurtigst muligt, efter at du har opdaget manglen ved varen

Vi refunderer rimelige fragtomkostninger. Er reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen sendes til: Scanlabel A/S, Sandøvej 16, 8700 Horsens.

Vi har brug for følgende information, når du sender varen til os:

Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt. Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Scanlabels erstatningsansvar, uanset om dette skyldes mangler eller forsinkelse, kan aldrig føre til en erstatning som overstiger fakturaprisen. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar): Scanlabel A/S er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af leverandøren eller andre, som han har ansvaret for. Ansvar for tingskade, forvoldt af produktet, fastsættes i henhold til NL 92 § 36: Kunden skal holde leverandøren skadesløs i den udstrækning leverandøren pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som leverandøren jvf. nedenfor nævnte pkt. a og b ikke er ansvarlig for overfor kunden.

Leverandøren er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af produktet:

  1. på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i kundens besiddelse
  2. på produkter, der er fremstillet af kunden, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følger produktet forårsager.

I intet tilfælde er Scanlabel A/S ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. De nævnte begrænsninger i leverandørens ansvar gælder ikke, hvis han har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

Scanlabel A/S og kunden er gensidigt forpligtede til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, som påstås forårsaget af produktet.

7. Fortrydelsesret (for virksomheder – B2B)

Du kan fortryde din afgivne ordre, frem til start af selve produktionen, med mindre vi har hjemkøbt specialmateriale til din ordre. Er der hjemkøbt specialmateriale, så kan købet kun fortrydes, hvis vi kan nå at afbestille materialet. Er der hjemkøbt korrektur og trykmateriale, så skal de omkostninger der er ved dette betales af dig, i tilfælde af at købet fortrydes.

8. Værneting og lovvalg

Retssager skal uden for de i punkt 6 sidste afsnit nævnte tilfælde anlægges ved retten på det sted, hvorfra leverandørens virksomhed udøves.

Forbrugere: Tvister mellem Scanlabel A/S og forbrugere afgøres efter reglerne om forbrugerværneting i Retsplejeloven. Dansk ret skal finde anvendelse ved enhver tvist imellem parterne.

9. Persondatapolitik

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (Persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os på Scanlabel A/S, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at vi kan oprette og afsende varen korrekt kan vi desværre ikke modtage din ordre.

Direktøren og de ansatte for Scanlabel A/S har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på Scanlabel A/S er Claus Bach.

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til Scanlabel A/S videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Hvis du på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Dine rettigheder:

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

  • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
  • At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse: scanlabel@scanlabel.dk

11. Cookies

På Scanlabel A/S anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser, men vi kan så ikke garantere, at siden fungerer perfekt.

Læs mere om vores cookiepolitik her

12. Logstatistik

Vi bruger en logstatistik på Scanlabel A/S, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information via Google Analytics, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra, og hvor på websitet det forlades, m.v. Vi kan dog ikke se nogen personlige oplysninger i denne statistik.

Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere Scanlabel A/S